PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Buvusi Pavėzgių pradinė mokykla

Buvusi Pavėzgių pradinė mokykla
55.92950 23.70585

Pradinės (Pavėzgių) mokyklos įkūrimas sietinas su naujojo mokyklų įstatymo priėmimu 1925 metais. Istorikai pažymi, kad privalomasis mokslas Nepriklausomoje Lietuvoje pradėtas vykdyti 1927 – 1928 metais, o visuotinai įvestas 1930-aisiais.
Kaip tik tada, baigiantis trečiajam praėjusio amžiaus dešimtmečiui, Kauksnujų kaimo žmonių suėjime buvo kalbama apie valdžios nurodymus dėl vaikų mokymo. Kalbėta ir apie naują mokyklą. Mokyti 7 – 14 metų vaikus kauksnujiečiai neprieštaravę, bet… atsisakę skirti žemės mokyklos statybai. Mokykla pradėta statyti Pavėzgiuose, „ant pono Chodakausko trikampiuko“… Senųjų vietos gyventojų liudijimu, Pavėzgių mokykla pastatyta per dvejus metus – 1931-uosius ir 1932-uosius… <...> Baigta įrengti 1932-ųjų metų pabaigoje. Po kalėdinių atostogų, 1933-iųjų sausį, Pavėzgių ir aplinkinių – Kauksnujų, Lapgirio, Jasvilaičių, Šukionių – kaimų vaikai rinkosi į naująją, t.y. Pavėzgių pradinę mokyklą.
Pirmajame aukšte įrengtos dvi klasės, perskirtos „stumdoma“ siena, antrajame – butai mokytojams. Buvusių mokinių prisiminimuose išliko tarpukariu čia dirbusieji mokytojas Boleslovas Brazauskas, tikybos mokytojas Stačiūnų bažnyčios kunigas Jonas Pabijanskas, mokytojai Lelešius, Antanas Vaupšas, Kamašauskas, po 1941-1945 m. karo – Apolonija ir Stasys Urbonai, Bronė ir Jonas Stočkai.
1962 metais Šukioniuose atidaryta septynmetė mokykla. Ištuštėjusioje Pavėzgių pradinėje mokykloje 1965 metais įkurtas mokinių bendrabutis, kuriame apsigyveno vaikai, į Šukionių mokyklą ateinantys iš tolimesnių – Preičiūnų, Jasaičių, Teterviškio… – kaimų. Mokinių bendrabutis uždarytas 1975 metais, buvusiose pradinės mokyklos patalpose įrengiami butai mokytojams ir jų šeimoms. Butų šeimininkai keitėsi. Šiuo metu pastatas menkai prižiūrimas.