Naudota literatūra

Lietuvių enciklopedija. Bostonas. 1953.
Bumblauskas M. Žemaitijos konversijos pabaiga: keli XVII a. pradžios faktai // Bažnyčios istorijos studijos, VII. Vilnius, 2014.
Valančius M. Raštai.- Vilnius, 1972. T.2.
Žemaičių krikštas ir krikščionybė Žemaitijoje: šešių šimtmečių istorija. Vilnius, 2014.
Jovaiša L. Žemaičių vyskupijos parapinių bažnyčių liturginis inventorius ir šventovių puošmenos XVII a. I pusės istorijos šaltiniuose // Menotyra, 2020, t. 27, Nr. 4.
K. Misius, R. Šinkūnas Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993.

Pakruojo rajono gamta. Vilnius, 1999.
Pakruojo krašto gamtos ir kultūros paminklai. Kaišiadorys, 2002.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.
Klovainių bendruomenė 2003-2018. Šiauliai, 2018.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Klovainiečių kultūrinis gyvenimas [Rankraštis] / parengė Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė V. Grigaliūnienė. – Klovainiai, 2008.

Pakruojo rajono gamta. Vilnius, 1999.

Pakruojo rajono gamta. Vilnius, 1999.

Klovainių miestelio senosios kapinės [Rankraštis] / parengė Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė V. Grigaliūnienė. – Klovainiai, 2003.

Daugyvenės kraštas / sudarytojas prof. V. Šernas. Kaunas, 1998.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Vansauskienė J. Trijų brolių malūną saugo balandžiai // Pakruojo kraštas. – 2015, rugpjūčio 14.
Pakruojo rajono vėjiniai malūnai [Kraštotyros darbas]: Projekto „Ar dar pamos malūnai sparnais?“ medžiaga. – Pakruojis, 2020.

Vytautas Šernas. Žiemgala. Kaunas, 2003;

Zita Buržaitė-Vėžienė. Ką papasakotų paminkliniai akmenys ir kryžiai. Panevėžys, 2005;

Gintautas Juozas Janušonis. Nuo Linkuvos į pietus ir į vakarus. Radviliškis, 2000;

Gintautas Juozas Janušonis. Nuo Linkuvos į šiaurę ir į rytus. Kaunas, 2002;

Gintautas Juozas Janušonis. Mūšos kraštas. Kaunas, 2007;

Sudarytojas V. Didžpetris. Monografija Linkuva.. Kaunas, 2018;

Bėčius, Aloyzas. Žeimelis: monografija,  I-II d., Vilnius, 2010;

Čepas , Motiejus. Molio Motiejaus užrašai.Vilnius,2007;

Juodytė, Genė. Pakruojo krašto žmonės: bibliografinis žinynas. Kaunas, 2005 ;

Juodytė, Genė. Diržių, Bardiškių ir Steigvilių kaimų knygnešiai 1864-1904: lankstinukas. Pakruojis,  1997;

Norgailienė, Gitana. Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio Viešosios bibliotekos Bardiškių filialo metraštis: kraštotyrinis darbas, 1997-2017 ;

Norgailienė, Gitana. Bardiškių kaimas ir jo žmonės: kraštotyrinis darbas, 2001;

Kooperacijos ir studijų organizatorius Kazimieras Jasiūnas: monografija. Kaunas: UAB „Judex“, 2007;

Juozas Algimantas Krikštopaitis. Pralenkęs laiką: Theodor Grotthuss. Vilnius: Pradai, 2001;

Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.XX.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 353-354

Miškinis, Algimantas. Rozalimas: istorinė urbanistinė raida.- Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2007.- (Žiemgalos krašto praeitis; 5)

Kvedarienė P. Tirkšlioniuose, prie akmens // Auksinė varpa. – 1997, rugsėjo 6;

Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III medžiaga [Rankraštis] : kraštotyros darbas / Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. – [Pakruojis] : Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka; Šiauliai : Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019. – 568 p.. – UDK 908(474.5)

Mosteika V. Knyga, kurią rašo Tirkšlionių žmonės// Pakruojo naujienos.-1997, rugsėjo 2

Mosteika V. 1945 sausio 17-oji (kruvinoji) diena kaime// Tremtinys.-1995, nr.4

Gačionių pagrindinės mokyklos projektas ,,Gačionių apylinkės tremtiniai“ 2003 m.

Daiva Gabriūnienė. Kraštotyros darbas „Kur liūdi kryžiai pakelėm Gačioniai ir aplinkiniai kaimai. 2019 m.

Daiva Gabriūnienė. Kraštotyros darbas. Pakruojo rajono Laimučių kaimas vietos žmonių atsiminimuose. 2001

Informacijos šaltinis: Kazimieras Motekaitis Tarvydų kaimas ir jo apylinkės XVI – XXI a., Vilnius, 2006 m.

Guževičienė, Nijolė. Išnykusių Pagirninkų ir Gudžiūnų kaimų istorijos. Ūdekai, 2000.

Guževičienė, Nijolė. Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio Viešosios bibliotekos Ūdekų filialo metraštis, 2006-2010 m. 

Guževičienė, Nijolė. Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio Viešosios bibliotekos Ūdekų filialo metraštis, 2011-2015 m.

Guževičienė, Nijolė. Ūdekų kaimo istorija. Ūdekai, 2006.

Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III medžiaga, III medžiaga, kraštotyros darbas, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Lygumai. Stačiūnai.  Vilnius, 2001;