Naudota literatūra

Vytautas Šernas. Žiemgala. Kaunas, 2003;

Zita Buržaitė-Vėžienė. Ką papasakotų paminkliniai akmenys ir kryžiai. Panevėžys, 2005;

Gintautas Juozas Janušonis. Nuo Linkuvos į pietus ir į vakarus. Radviliškis, 2000;

Gintautas Juozas Janušonis. Nuo Linkuvos į šiaurę ir į rytus. Kaunas, 2002;

Gintautas Juozas Janušonis. Mūšos kraštas. Kaunas, 2007;

Sudarytojas V. Didžpetris. Monografija Linkuva.. Kaunas, 2018;

Bėčius, Aloyzas. Žeimelis: monografija,  I-II d., Vilnius, 2010;

Čepas , Motiejus. Molio Motiejaus užrašai.Vilnius,2007;

Juodytė, Genė. Pakruojo krašto žmonės: bibliografinis žinynas. Kaunas, 2005 ;

Juodytė, Genė. Diržių, Bardiškių ir Steigvilių kaimų knygnešiai 1864-1904: lankstinukas. Pakruojis,  1997;

Norgailienė, Gitana. Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio Viešosios bibliotekos Bardiškių filialo metraštis: kraštotyrinis darbas, 1997-2017 ;

Norgailienė, Gitana. Bardiškių kaimas ir jo žmonės: kraštotyrinis darbas, 2001;

Kooperacijos ir studijų organizatorius Kazimieras Jasiūnas: monografija. Kaunas: UAB „Judex“, 2007;

Juozas Algimantas Krikštopaitis. Pralenkęs laiką: Theodor Grotthuss. Vilnius: Pradai, 2001;

https://www.visitsiauliai.lt/lankytinos-vietos/akmuo-velnio-kreslas/

https://lietuvai.lt/wiki/Teodoras_Grotusas

https://www.valstietis.lt/archyvas/degesiu-kaimo-simbolis-namine-duona/106599

https://lietuvai.lt/wiki/

https://lt.wikipedia.org/wiki/