Naudota literatūra

Lietuvių enciklopedija. Bostonas. 1953.
Bumblauskas M. Žemaitijos konversijos pabaiga: keli XVII a. pradžios faktai // Bažnyčios istorijos studijos, VII. Vilnius, 2014.
Valančius M. Raštai.- Vilnius, 1972. T.2.
Žemaičių krikštas ir krikščionybė Žemaitijoje: šešių šimtmečių istorija. Vilnius, 2014.
Jovaiša L. Žemaičių vyskupijos parapinių bažnyčių liturginis inventorius ir šventovių puošmenos XVII a. I pusės istorijos šaltiniuose // Menotyra, 2020, t. 27, Nr. 4.
K. Misius, R. Šinkūnas Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993.

Pakruojo rajono gamta. Vilnius, 1999.
Pakruojo krašto gamtos ir kultūros paminklai. Kaišiadorys, 2002.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.
Klovainių bendruomenė 2003-2018. Šiauliai, 2018.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Klovainiečių kultūrinis gyvenimas [Rankraštis] / parengė Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė V. Grigaliūnienė. – Klovainiai, 2008.

Pakruojo rajono gamta. Vilnius, 1999.

Pakruojo rajono gamta. Vilnius, 1999.

https://www.milsa.lt/klovainiu-skalda

Klovainių miestelio senosios kapinės [Rankraštis] / parengė Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė V. Grigaliūnienė. – Klovainiai, 2003.

Daugyvenės kraštas / sudarytojas prof. V. Šernas. Kaunas, 1998.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Kur liūdi kryžiai pakelėm [Rankraštis]: kraštotyros darbas. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Vansauskienė J. Trijų brolių malūną saugo balandžiai // Pakruojo kraštas. – 2015, rugpjūčio 14.
Pakruojo rajono vėjiniai malūnai [Kraštotyros darbas]: Projekto „Ar dar pamos malūnai sparnais?“ medžiaga. – Pakruojis, 2020.

Vytautas Šernas. Žiemgala. Kaunas, 2003;

Zita Buržaitė-Vėžienė. Ką papasakotų paminkliniai akmenys ir kryžiai. Panevėžys, 2005;

Gintautas Juozas Janušonis. Nuo Linkuvos į pietus ir į vakarus. Radviliškis, 2000;

Gintautas Juozas Janušonis. Nuo Linkuvos į šiaurę ir į rytus. Kaunas, 2002;

Gintautas Juozas Janušonis. Mūšos kraštas. Kaunas, 2007;

Sudarytojas V. Didžpetris. Monografija Linkuva.. Kaunas, 2018;

Bėčius, Aloyzas. Žeimelis: monografija,  I-II d., Vilnius, 2010;

Čepas , Motiejus. Molio Motiejaus užrašai.Vilnius,2007;

Juodytė, Genė. Pakruojo krašto žmonės: bibliografinis žinynas. Kaunas, 2005 ;

Juodytė, Genė. Diržių, Bardiškių ir Steigvilių kaimų knygnešiai 1864-1904: lankstinukas. Pakruojis,  1997;

Norgailienė, Gitana. Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio Viešosios bibliotekos Bardiškių filialo metraštis: kraštotyrinis darbas, 1997-2017 ;

Norgailienė, Gitana. Bardiškių kaimas ir jo žmonės: kraštotyrinis darbas, 2001;

Kooperacijos ir studijų organizatorius Kazimieras Jasiūnas: monografija. Kaunas: UAB „Judex“, 2007;

Juozas Algimantas Krikštopaitis. Pralenkęs laiką: Theodor Grotthuss. Vilnius: Pradai, 2001;

Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.XX.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 353-354

Miškinis, Algimantas. Rozalimas: istorinė urbanistinė raida.- Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2007.- (Žiemgalos krašto praeitis; 5)

Kvedarienė P. Tirkšlioniuose, prie akmens // Auksinė varpa. – 1997, rugsėjo 6;

Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III medžiaga [Rankraštis] : kraštotyros darbas / Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. – [Pakruojis] : Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka; Šiauliai : Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019. – 568 p.. – UDK 908(474.5)

Mosteika V. Knyga, kurią rašo Tirkšlionių žmonės// Pakruojo naujienos.-1997, rugsėjo 2

Mosteika V. 1945 sausio 17-oji (kruvinoji) diena kaime// Tremtinys.-1995, nr.4

Gačionių pagrindinės mokyklos projektas ,,Gačionių apylinkės tremtiniai“ 2003 m.

Daiva Gabriūnienė. Kraštotyros darbas „Kur liūdi kryžiai pakelėm Gačioniai ir aplinkiniai kaimai. 2019 m.

Daiva Gabriūnienė. Kraštotyros darbas. Pakruojo rajono Laimučių kaimas vietos žmonių atsiminimuose. 2001

Informacijos šaltinis: Kazimieras Motekaitis Tarvydų kaimas ir jo apylinkės XVI – XXI a., Vilnius, 2006 m.

Guževičienė, Nijolė. Išnykusių Pagirninkų ir Gudžiūnų kaimų istorijos. Ūdekai, 2000.

Guževičienė, Nijolė. Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio Viešosios bibliotekos Ūdekų filialo metraštis, 2006-2010 m. 

Guževičienė, Nijolė. Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio Viešosios bibliotekos Ūdekų filialo metraštis, 2011-2015 m.

Guževičienė, Nijolė. Ūdekų kaimo istorija. Ūdekai, 2006.

Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III medžiaga, III medžiaga, kraštotyros darbas, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Lygumai. Stačiūnai.  Vilnius, 2001;

https://www.pakruojis.lt/index.php?3876550338

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lygum%C5%B3_kapini%C5%B3_koply%C4%8Dia

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lygum%C5%B3_%C5%A0v%C4%8D._Trejyb%C4%97s_ba%C5%BEny%C4%8Dia

https://www.visitsiauliai.lt/lankytinos-vietos/lygumu-svc-trejybes-baznycia/

http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Pakruojis_paminklai.htm

https://www.malunai.lt/

http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Pakruojis_paminklai.htm

https://www.joniskelis.lt/2012/08/mazupe-ii-a-dalis/

https://www.vle.lt/straipsnis/gacioniai/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tirk%C5%A1lioniai

https://lietuvai.lt/wiki/Laimu%C4%8Di%C5%B3_kaimo_senosios_kapin%C4%97s

https://www.visitsiauliai.lt/lankytinos-vietos/akmuo-velnio-kreslas/

https://lietuvai.lt/wiki/Teodoras_Grotusas

https://www.valstietis.lt/archyvas/degesiu-kaimo-simbolis-namine-duona/106599

https://lietuvai.lt/wiki/

https://lt.wikipedia.org/wiki/

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeimelis

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeimelio_%C5%A0v._apa%C5%A1tal%C5%B3_Petro_ir_Povilo_ba%C5%BEny%C4%8Dia

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rozalimo_%C4%85%C5%BEuolas

http://www.rozalimas.lt/?page_id=105

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rozalimo_pa%C5%BEintinis_mi%C5%A1ko_parko_takas

https://lt.wikipedia.org/wiki/Zigmanti%C5%A1ki%C5%B3_akmuo_su_Marijos_p%C4%97da

http://www.rozalimas.lt/?page_id=39

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rozalimo_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Vardo_ba%C5%BEny%C4%8Dia

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rozalimo_sinagoga

http://www.rozalimas.lt/?p=6450

https://www.privatusmuziejai.lt/objektai/80

https://www.pakruojis.lt/popup2.php?ru=ySFjbFa9KC&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=10145

https://lietuvai.lt/wiki/Gaižūnų_kaimo_kapinės

https://lietuvai.lt/wiki/Tulminių_kaimo_senosios_kapinės

https://lietuvai.lt/wiki/Rimkūnų_mokykla

https://lt.wikipedia.org/wiki/Mikalajūnai_(Pakruojis)

https://lietuvai.lt/wiki/Vaizdas:Pavasarininkų_kryžius_Tulminiuose_1.jpg

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pam%C5%AB%C5%A1io_%C5%A0v._Antano_Paduvie%C4%8Dio_ba%C5%BEny%C4%8Dia

http://www.krastas.lt/?data=2003-04-24&rub=1143711027&id=1146720388

https://balsiupm.lt/mokykla/apie-mokykla

https://lt.wikipedia.org/wiki/Petra%C5%A1i%C5%ABn%C5%B3_II_karjeras

https://lt.wikipedia.org/wiki/Balsi%C5%B3_dvaras

https://lt.wikipedia.org/wiki/Akmen%C4%97li%C5%B3_dvaras_(Pakruojis)

https://lt.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1menpam%C5%AB%C5%A1io_dvaras

http://www.ltvirtove.lt/baznycios.php?lt=pamusio_sv_antano_paduviecio_baznycia

http://www.prodeoetpatria.lt/files/html/Skrinskas-Piligrimo-vadovas.htm

http://malunai.lt/malunas.php?malunas_id=96

https://www.bernardinai.lt/2019-03-08-kas-isgelbes-viena-gyvybe-isgelbes-visa-pasauli/

http://old.skrastas.lt/?data=2018-05-12&rub=1144745056&id=1526047811

http://old.skrastas.lt/?data=2014-06-27&rub=1144745056&id=1403799096

http://old.skrastas.lt/?data=2016-07-15&rub=1144745056&id=1468499937

https://lietuvai.lt/wiki/D%C5%AB%C4%8Di%C5%B3_pradin%C4%97_mokykla

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tri%C5%A1koni%C5%B3_pagrindin%C4%97

https://lietuvai.lt/wiki/Labor%C5%B3_pradin%C4%97_mokykla

https://ebin.pub/lietuvos-dvarai-enciklopedinis-inynas-608-dvar-ir-dvarviei-apraymai-iliustruoti-nuotraukomis-978609423004.html

http://astatyba.com/ispudingi-medziai-2/joniskio-rajonas

https://lt.wikipedia.org/wiki/Storasis_Pam%C5%AB%C5%A1io_%C4%85%C5%BEuolas

http://pakruojo.krastas.lt/?data=2019-02-07&rub=1144745056&id=1548248570

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pam%C5%AB%C5%A1io_pagrindin%C4%97_mokykla

http://www.malunai.lt/gallery.php?malunas_id=165&tipas=1

https://www.google.com/search?q=pam%C5%AB%C5%A1io+v%C4%97jo+mal%C5%ABnas&biw=1152&bih=579&sxsrf=ALiCzsZI-iFSV0e

https://www.pakruojovic.lt/turizmas/nepazintos-vietoves

http://musu.krastas.lt/?data=2013-07-16&rub_raj=1140535305&id=1373281982&pried=2013-07-09

http://lad.lt/data/com_ladlibrary/636/1-143.pdf

https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:B.03~2019~1577568942584/B.03~2019~1577568942584.pdf

http://old.skrastas.lt/?data=2009-07-11&rub=1144745056&id=1247400982

http://old.skrastas.lt/?data=2011-09-02&rub_raj=1140535305&id=1314359551&pried=2011-08-27

http://old.skrastas.lt/?data=2010-08-07&rub=1144745056&id=1281106762

http://old.skrastas.lt/?data=2010-08-07&rub=1144745056&id=1281106762

http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Pakruojis_paminklai.htm

https://www.pakruojis.rvb.lt/uploads/pdf/2021/kryziai.pdf

https://saugoma.lt/lt/teritorijos/laumenio-botaninis-zoologinis-draustinis

http://old.skrastas.lt/?data=2010-11-30&rub_raj=1140535305&id=1290788759&pried=2010-11-27

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/2694dc77-bd59-43c0-a060-131d907ec3c8

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

http://old.skrastas.lt/?data=2012-08-01&rub=1144745056&id=1343663697https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/edoc_fa.php?enc=DBHCE3eGvAiMPkIfY39Fi3Pln4qYmV2dSN1tvaH4FdF1LAJvzYiE6WoT5pAKvHKOnUQvS7qguSynTPwqwyxRfSLf5n0xEE2SZL9GXa14FQlsLnf%2B%2BMdQ7hDc6ZTGfFlzZZixbVEyL%2FZGRD9fxGCTWAT1J%2Fnh2HN1axvrCmdQ35TUbKc%3D

http://pakruojo.krastas.lt/?data=2013-07-01&rub=1144521111&id=1372436793&fbclid=IwAR3gytLWJ9u6fhUE7jWc5Q7bbApLS-NxGXQQt1-n2UH0mDRplbQfr0PaBL0

https://lt.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Grotuso_%C4%85%C5%BEuolas

https://www.visitsiauliai.lt/lankytinos-vietos/akmuo-velnio-kreslas/

https://lietuvai.lt/wiki/Raudonpam%C5%AB%C5%A1io_atodanga

https://lt.wikipedia.org/wiki/Guostagalio_v%C4%97jo_mal%C5%ABnas

https://www.vle.lt/straipsnis/uniunu-musis/

https://www.lituanistika.lt/content/88035

http://www.krastas.lt/?data=2009-06-02&rub_raj=1140535305&id=1243955301&pried=2009-06-02

https://kvr.kpd.lt/KvrWcf/LabbisServiceKvr.svc/GetDocument/AA156837-39C4-48DA-A1B3-3412E2915384

https://www.vle.lt/straipsnis/kazimieras-jasiunas/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gedu%C4%8Di%C5%B3_dvaras

https://www.valstietis.lt/archyvas/degesiu-kaimo-simbolis-namine-duona/106599

https://lietuvai.lt/wiki/Guostagalio_pagrindin%C4%97_mokykla