PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Ąžuolinis kryžius Gačionių kaime

Ąžuolinis kryžius Gačionių kaime
55.88376 24.00061

Pastatytas 1991m.

Kryžių pastatė Sibiro tremtinių Kazimieros ir Kazimiero Simonaičių vaikai, savo tėvų atminimui.

Kryžiaus aukštis apie 3m.50 cm. (matuota vizualiai), pečių plotis 2 m.

Kryžiaus viršūnė ir pečiai keturkampiai, drožinėti ornamentu . Kryžmos elementai: ąžuolinis drožinėtas apie 1m. aukščio Nukryžiuotasis po stogeliu, aplinkui kryžmą mediniai spinduliai.

Kryžius puoštas išpjaustytais ornamentais iš visų pusių.

Atstumas iki kryžmos 2 m. 50cm. kryžiaus plotis apačioje 22 cm., nuo 1m.55 cm siaurėja iki 19,5 cm. pločio.

Kryžius stovi ant betoninio pamato, 7 cm. pločio, pievoje prie ąžuolo, prieš gyvenamąjį namą, apie 15 m. nuo pagrindinio kelio.

Vakarinėje kryžiaus pusėje įrėžti žodžiai: LIETUVA/ IŠKENTUS /GOLGOTOS METUS/ BŪK /PALAIMINTA /1991M.

Šiaurinėje pusėje žodžiai :BRANGIEMS TĖVELIAMS/ KAZIMIERAI IR /KAZIMIERUI /SIMONAIČIAMS/ATMINTI