PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Akmeninis paminklas Tirkšlionių kaime

Akmeninis paminklas Tirkšlionių kaime
55.86918 24.01688

Iš 103 čia gyvenusių 1944 metais vasarą 24 asmenys pasitraukė į Vakarus, 44 ištremti į Sibirą, 4 areštuoti, teisti, atsidūrė sovietiniuose lageriuose. Išliko gyvas tik 31.

Užrašas ant paminklo : NUO AMŽIŲ MŪSŲ ŽEMĖ TA/IR AMŽIAIS JI TEBUS ČIA /GYVA,PAKĖLUS SMŪGIUS VIESULO ŽVARBAUS ( B. Brazdžionis)

Pastatytas 1992 m. tarp dviejų išlikusių ąžuolų Ginaičių sodybos vietoje, pats akmuo riedulys iš J. Mosteikos lauko.

Jis sveria apie 25 tonas. Aukštis 3m. 50 cm, plotis 2m. 50 cm, matuota vizualiai.

Paminklas pastatytas nuo kelio apie 20 metrų, ąžuolų paunksmėje.

Nutiestas takelis iš abiejų pusių apdėtas akmenėliais.

Ant paminklo yra užrašas: TIRKŠLIONIŲ KAIMO GYVENTOJAMS ATMINTI

Užrašas sunkiai beįskaitomas. Paminklas neprižiūrimas.

Nr. Vardas pavardė Ištrėmimo  data
1. Povilas Norvaiša 1947-12
2. Julius Ginaitis 1948-05
3. Antanas Jeneliūnas 1948-05
4. Alfonsas Urba 1948-05
5. Juozas Mosteika 1949-03
6. Mečislovas Liutkevičius 1949-03
7. Vincas Zavadskas 1949-04
8. Povilas Pašakinskas 1951-10
9. Antanas Urlakis
10. Petras Šileika
11. Juozas Garnis
12. Vaclovas Steponavičius
13. Jonas Levickas
14. Bronius Domaševičius
15. Juozas Zenevičius
16. Jonas Zenevičius