PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Vytauto Didžiojo paminklas

Vytauto Didžiojo paminklas
56.21342 24.01268

Vytauto Didžiojo paminklas jaukiai įsiterpęs tarp Bardiškių kaimo trobų, sukurtas 1930m., per patį paminklų Vytauto 500-osioms metinėms paminėti statymo vajų. Idėja, kiek mena seni žmonės, kilo stambiems ūkininkams Juozui ir Rozalijai Poželoms. Jie sušnekę su kaimynais, kad reikėtų pastatyti kaime paminklą. Pažadėjo išskirti žemės. Paminklą nutarta statyti Juozo Poželos žemėje, kitoje kelio pusėje, beveik prieš pat jų sodybą. Iš viso tuo metu Bardiškiuose buvo 11 stambių ūkininkų, valdžiusių 40-70 ha. žemės. Ūkininkų iniciatyva knygnešys Ignas Lapinskas surado skulptorių Antaną Nesavą, jis ir pastatė paminklą, stovintį iki šių dienų.

Skaityti daugiau:
https://www.visitsiauliai.lt/lankytinos-vietos/birutes-paminklas/
http://old.skrastas.lt/?data=2007-07-20&rub=1144521111&id=1184338247&pried=2007-07-14