PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Trys kryžiai bažnyčios šventoriuje

Pašvitinio šventoriaus mūrinis kryžius
56.16000 23.81512

Pašvitinio bažnyčios šventoriaus medinis kryžius nr. 1. Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje stovi medinis kryžius, skirtas Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui. Kryžiaus liemens apačioje pritvirtinta metalinė lentelė su užrašu; „LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJUS 1387-1987. ŠV. KRYŽIAUS ŠVIESOJE UŽGESO PAGONIŲ UGNIS.“ Kryžiaus autorius Bronius Kazakevičius.

Pašvitinio bažnyčios šventoriaus medinis kryžius nr. 2. Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje, prie mūrinės tvoros, stovi medinis kryžius, naujai perstatytas 2021 metais. Kryžiaus apačioje pritvirtinta medinė lentelė su užrašu „Viešpatie, meldžiame sveikatos“.

Pašvitinio šventoriaus mūrinis kryžius. Pašvitinio bažnyčios šventoriuje, prie didžiųjų vartų, stovi mūrinis kryžius. Kryžius pastatytas 1923 metais . Jį pastatė žuvusiems už Lietuvos laisvę Pašvitinyje veikusi Šaulių organizacija.