PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Triškonių kaimo koplytstulpiai

Triškonių kaimo koplytstulpiai
56.08414 23.86977

Triškonių bendruomenės kieme stovi koplytstulpiai, sujungti iš 5 koplytstulpių. Jie skirti išnykusiems kaimams. Centre koplytstulpis su užrašu „Išnykusių kaimų atminimui 2016m.“ Keturi koplytstulpiai išnykusiems kaimams – Judiškių, Pupiškių, Paduobių, Bargavonių. Centrinėje skulptūroje pavaizduotas angelas, saugantis išnykusių kaimų dvasią, o kiekviename išnykusių kaimų stogastulpyje pavaizduoti kaimų amatai. Juostos, jungiančios visus koplytstulpius ilgis 6,20 m., plotis 0,20 m. Visus koplytstulpius jungianti tautinė juosta, prasidedanti nuo angelo rankų, simbolizuoja kaimų dvasios vienybę, bendruomeniškumą. Pagrindo jungtys antžeminės, požeminės dalys betonuotos apie 0,40 m. Skulptorius Egidijus Impolis. Užsakovai Triškonių kaimo gyventojai. 2016 m. pašventintas Linkuvos parapijos klebono Edvardo Zeidoto.

Judiškių kaimo koplytstulpyje pavaizduota piemenėlio statulėlė. Šis kaimas garsėjo dvaru, kur vykdavo šventės, todėl pavaizduotas piemenėlis, grojantis dūdele. Koplytstulpio vertikalė 2,00 m., pagrindas su užrašu „JUDIŠKIAI“.

Pupiškių kaimo koplytstulpyje – mergelės grėbėjėlės statulėlė. Kaimas garsėjo darbščiais, sąžiningais žmonėmis, todėl pavaizduota javapjūtė, viena iš sunkiausių žemdirbio vasaros darbų. Koplytstulpio vertikalė 3,36 m., pagrindas 0,24 m., mergelės statulėlė su užrašu „PUPIŠKIAI“.

Išnykusių kaimų atminimui koplytstulpis. Jame pavaizduotas angelas sargas, saugantis išnykusių kaimų dvasią. Koplytstulpio vertikalė 3,36 m., pagrindas 0,48 m., užrašas „IŠNYKUSIŲ KAIMŲ ATMINIMUI 2016“.

Paduobių kaimo koplytstulpyje įamžintas grūdų sėjėjas, rankomis beriantis grūdus į paruoštą žemę. Koplytstulpio vertikalė 2,53 m., pagrindas 0,24 m., sėjėjo statulėlė su užrašu „PADUOBIAI“.

Bargavonių kaimo koplytstulpyje pavaizduota močiutė verpėja su verpimo rateliu ir verpste.

Skaityti daugiau:
https://lietuvai.lt/wiki/Tri%C5%A1koni%C5%B3_koplytstulpis
http://old.skrastas.lt/?data=2016-07-15&rub=1144745056&id=1468499937