PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Steigvilietė Meilė Gurgždytė deklamuoja eilėraštį „Mūsų krašts“

Steigvilietė Meilė Gurgždytė deklamuoja žeimelietės, kraštotyrininkės Reginos Noreikienės kūrybos eilėraštį „Mūsų krašts“.