PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Šliavas Juozas

Šliavas Juozas
56.28032 24.00156

 

Gimė 1930 m. vasario 8 d. Rimkūnuose (Pakruojo r.) – žuvo 1979 m. birželio 10 d. Žeimelyje (Pakruojo r.).

Kraštotyrininkas mokėsi Linkuvoje. Mokytojavo Žeimelyje. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. Įsitraukė į kraštotyros veiklą. Paskelbė straipsnių apie žiemgalių ir lietuvių kalbų ryšius, sukaupė daug vertingų kalbos duomenų. Domėjosi lietuvių mitologija, lietuvių kalbos istorija, etnografija, tautosaka ir kitomis temomis. Liko 20 rankraštinių knygų, grožinės kūrybos. 1985 m. išleista knyga „Žeimelio apylinkės“. Žeimelyje įkūrė visuomeninį „Žiemgalos“ muziejų. 1996 m. išleista raštų knyga „Žiemgalių pėdsakais“.

Palaidotas Žeimelio kapinėse.