PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Peleniškių piliakalnio trijų paminklų ansamblis

Peleniškių piliakalnio trijų paminklų ansamblis
56.15101 23.85651

Peleniškių kaime esančiame piliakalnyje yra trijų medinių paminklų ansamblis, žymintis Kriaučiūnų amžinojo poilsio vietą. Koplytstulpis su Šv. Jurgio bareljefu ir įrašu: „ŠV. JURGIS-ŽEMDIRBIŲ GLOBĖJAS“. Pridengtas stogeliu.
Medinis kryžius, skirtas Elenai Kriaučiūnienei. Ant kryžiaus pagrindo išskaptuotoje nišoje pritvirtinta metalinė lentele su užrašu: „PELANIŠKIŲ KAIMO ELENA KRIAUČIŪNIENĖ 1874 – 1957 DEŠIMTIES VAIKŲ MOTINA 1945 M. IŠTREMTA, 1948 M. ĮKALINTA, 1948 M. PAKARTOTINAI IŠTREMTA. SAKYDAVO: „JEI LEISTŲ – KELIAIS Į LIETUVĄ EIČIAU. MIRĖ KRASNOJARSKO KRAŠTE. PERLAIDOTA ČIA 1991 M.“
Koplytstulpis su rūpintojėliu, skirtas Vincentui Kriaučiūnui atminti. Viduryje koplytstulpio pagrindo pritvirtinta metalinė lentelė su užrašu; „PELANIŠKIŲ KAIMO VINCENTAS KRIAUČIŪNAS 1903 – 1946 PALAIDOTAS KOMIJOJE, TROICKO – PEČIORSKE IŠTREMTAS 1945 07 23“.