PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Medinis kryžius Žeimelio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje

Medinis kryžius Žeimelio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje
56.27332 23.99931

Medinis kryžius Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje. Kryžiaus aukštis 4 m, pečių plotis 2 m. Kryžiaus viršūnė ir pečiai suapvalinti, keturlapio formos. Atstumas iki kryžmos 2 m 80 cm. Kryžius stovi ant betoninio pamato. Kryžiaus pastatymo iniciatorius buvo kunigas Vaclovas Polikaitis kunigavęs Žeimelio bažnyčioje 1977- 1994 m. Kryžius pastatytas apie 1987 m.

Koplytėlė prie kryžiaus su dvišlaičiu stogeliu, kurio atbrailos išpjaustytos. Koplytėlėje medinis Nukryžiuotasis. Nuo koplytėlės eina mediniai spinduliai.

Statinyje iš rytų pusės esančiame raižinyje yra užrašas: „ NEAPLEISK/ AUKŠČIAUSIAS/ MŪSŲ/ IR /BRANGIOS/ TĖVYNĖS/, MALONINGAS/ IR/ GALINGAS/ PER/ VISAS/ GADYNES. /MAIRONIS.

Adresas: Bauskės g., 3. Žeimelio mstl., Pakruojo raj.