PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Konrado Šulco kapavietė Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje

Konrado Šulco kapavietė Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje
56.27150 23.99831

1759–1802 m. Žeimelyje gyveno ir tarnavo evangelikų liuteronų kunigas Konradas Šulcas(1731 –1802) . Gimė ir augo amatininko šeimoje. Mokėsi namuose ir Jelgavos mokykloje, nuo 1744 m. buvo Duobelės vargonininko padėjėju. Gavęs Jelgavos miesto stipendiją, nuo 1751 m. Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. 1755 m. dirbo namų mokytoju Duobelėje (prie Rygos). 1759 m. paskirtas kunigu į Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčią, tuo metu priklaususią Kuršo konsistorijos Bauskės diecezijai. Žeimelyje 1786 m. vietoj medinės pradėjo statyti neogotikinę akmens mūro bažnyčią. 1793 m. rugsėjo 29 d. naujoji šventovė buvo konsekruota.

1761 m. vedė K. Šulcas vedė Katariną Magdaleną Rosenberger, 1772 m. jiems gimė sūnus Lybegotas Otto Konradas – būsimasis Latvijos ir Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, latvių literatas. Kun. Konradas Šulcas paruošė Lietuvai skirtos atskiros Konsistorijos projektą ir 1783 m. Collegium Synodale repraesentativum vardu ji buvo įsteigta. Už tai K.Šulcui suteiktas Lietuvos generalinio senjoro laipsnis. Paruošė jis ir parapijos įstatus (1782 m.), ir miestelio mokyklos mokymo planus (1790 m.). Lietuvos evangeliškų parapijų kunigams 1795 m. K.Šulcas latviškai parašė parankinę knygą „Lettisches Pastoral–Hand–Buch”. 1772 m. kartu su kitais įsteigė Bauskės kunigų našlių kasą ir nuo 1784 m. buvo jos asesoriumi.

Palaidotas Žeimelio bažnyčioje, ant sakyklos stovo pritvirtinta atminimo lenta su vokišku užrašu.

Adresas: E. Leijerio al., Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r.