PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Knygnešio Ignaco Bitaičio gimtinės ąžuolas

Knygnešio Ignaco Bitaičio gimtinės ąžuolas

Pasukę į laukus pastebėsite žaliuojančius vienišus ąžuolus. Viename iš jų buvo medinė koplytėlė su šv. Ignaco skulptūra. Ji buvo skirta knygnešio ir poeto Ignaco Bitaičio atminimui, bet vandalai suniokojo skulptūrėlę.
Ignacas Bitaitis gimė 1876 m. Lumbelių kaime. Baigęs Rygos progimnaziją, nepanoro eiti į kunigus, todėl susipykęs su tėvais grįžo į gimtąjį kaimą. Dirbo raštininku ir slapčia mokė vaikus lietuviško rašto. Knygnešio Jurgio Bielinio paragintas, pradėjo gabenti lietuviškas knygas iš Prūsijos ir platinti savo apylinkėse. I. Bitaitis rašė ir eilėraščius. Pasirašydavo juos Kaltunio slapyvardžiu. Išleido eilėraščių rinkinį „Kvietkelis“, tačiau knygnešio tykojo pavojai: įskųstas kaimyno, buvo suimtas ir pasodintas į Panevėžio kalėjimą. Vėliau ištremtas į Kaukazą. Iš tremties negrįžo: susirgo ir 1900 m. mirė Tbilisyje. Šis ąžuolas išnykusiame Lumbelių kaime – vienintelis ženklas, kad čia buvo knygnešio Ignaco Bitaičio gimtinė.

Skaityti daugiau