PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Kapas kunigo Juozo Dabužio–Dabužinsko bažnyčios šventoriuje

Kapas kunigo Juozo Dabužio–Dabužinsko bažnyčios šventoriuje
56.15993 23.81509

1934 m. Pašvitinio bažnyčios šventoriuje palaidotas kunigas Juozas Dabužis-Dabužinskas. Jis buvo žymus Lietuvos visuomenės veikėjas. Pašvitinyje klebonavo 1928-1934 m.