PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Guostagalietė, literatė Eufrozina Jurevičiūtė-Kocienė-El-Khatib skaito savo kūrybos eilėraščius