PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Elzės Trasauskienės iš Butniūnų kaimo atliekamos dainos „Šunelė suloje” ir „Tykus vakars be vėje” ir pasakojimai