PAKRUOJO KRAŠTO VIETOVĖS

Dūčių kaimo kapinės

Dūčių kaimo kapinės
56.08420 23.89017

Dūčių kapinaitėse stovi masyvus obelisko formos paminklas, ženklinantis dvaro savininkų Magdalenos ir Ignaco Landsbergių amžinojo poilsio vietą. Tai seniausias jų giminės paminklas Lietuvoje. Ignacas 1800-aisiais vedė senos vokiečių Vigontų (Wigant) giminės atstovę Magdaleną ir kraičio gavo Triškonių dvarą. Magdalena ir Ignacas Landsbergiai užaugino visą būrį sūnų ir dukterų. Vyriausias sūnus Karolis po Kražių mokyklos baigimo apsigyveno gimtuosiuose Triškoniuose, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1861 m. buvo išrinktas žemės teismo tarpininku. Triškonių Landsbergiai (neskaitant kelių šeimų, kurios buvo sulenkėjusios) nenutolo nuo savo vokiškų šaknų, išlaikė liuteronų tikėjimą. Ši šeima – viena iš Landsbergių giminės atšakų, gyvenusių Pakruojo rajone.